Hiển thị 1–12 trong 96 kết quả

Giới thiệu đến các sản phẩm của thương hiệu bánh trung thu Kinh đô

Bánh trăng vàng cao cấp

KC_Trăng vàng Kim Cương Trường Khang

3.500.000 
2.200.000 
1.250.000 

Bánh trăng vàng cao cấp

HKV_Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng

1.250.000 

Bánh trăng vàng cao cấp

PLV8_Trăng vàng Pha Lê Toàn Phúc vàng

1.050.000 
850.000 
850.000 

Bánh trăng vàng cao cấp

HNC_Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Cam

600.000 
600.000 
118.000 
124.000 
187.000