22_Gà quay sốt X.O 2 trứng

115.000 

Mã bánh: 22

Trọng lượng: 210g