32_Jambon xá xíu 2 trứng

100.000 

Mã bánh: 32

Trọng lượng: 210g