3_Jambon xá xíu 2 trứng ĐB

120.000 

Mã bánh: 3

Trọng lượng: 230 gr