81_Dẻo Jambon lạp xưởng 230g

90.000 

Mã bánh: 81

Trọng lượng: 250 gr