92_Dẻo hạt sen 1 trứng 180g

50.000 

Mã bánh: 92

Trọng lượng: 180g