B2_Bào Ngư 2 trứng 210g

135.000 

Mã bánh: B2

Trọng lượng: 210g