HKV_Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng

1.250.000 

Mã bánh: HKV

4 bánh 200 gram + 1 hộp trà