CT1_Custard 1 trứng

58.000 

Mã bánh: CT1

Trọng lượng: 150 gr