L2_Đậu xanh lá dứa 2 trứng

90.000 

Mã bánh: L2

Trọng lượng: 210g