R2_Đậu đỏ Kiểu Nhật 2 trứng

80.000 

Mã bánh: R2

Trọng lượng: 210g