T2_Hạt sen trà xanh 2 trứng

92.000 

Mã bánh: T2

Trọng lượng: 210g